Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2014

17:11
1091 273a 500
Reposted fromkoscheiis koscheiis
nika3005
16:03
7848 a2ef
Reposted fromkajakos kajakos

September 22 2014

nika3005
17:49
9271 2ea7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nika3005
17:46
0253 8cd0
Reposted fromnyaako nyaako

September 09 2014

nika3005
14:42
7982 fefc
Reposted fromkarmacoma karmacoma

November 12 2013

18:01
2330 7495 500

#photography #nature #fall #hipster

Reposted fromindianabreanna indianabreanna
16:09
nika3005
16:06
2317 1d16
Reposted fromspita spita
nika3005
16:05
2455 9a75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nika3005
16:05
2500 1975
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 30 2013

nika3005
14:57
1106 433c

August 28 2013

nika3005
17:36
7968 f7d9 500
Reposted fromnenyim nenyim
nika3005
15:57
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna
nika3005
15:48
wybaczcie nie dość was kochałem
trwoniłem młodość szukając prawdziwych ogrodów
i wysp prawdziwych w grzmocie fal
— zbigniew herbert
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
nika3005
15:44
9505 3dbb
2 years 4 months 23 days!
Reposted byalwaysonmymind alwaysonmymind
nika3005
15:34
8776 f3bd
Reposted byiwannatobelovedbyuyourlegend
nika3005
15:26
8760 554e
Reposted byRAGEcrowb4rtRedHeadCathdatewithanightholdyourbreathiamawinrarnothinglefttolosemasztpexiZirconsniezkaPitchWeirdMindedBarttheworstnightmarenosmilekolektyw

April 05 2013

nika3005
20:33
Kobieta ukryje miłość przez czterdzieści lat, ale nie potrafi ukryć złości i gniewu.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromcryingangel cryingangel viajamm jamm
nika3005
20:31
Reposted fromoll oll viabegentle begentle

January 28 2013

nika3005
12:04
Śmierć nie czy­ni cię smut­nym - czy­ni cię pus­tym. To właśnie jest w niej złe. Wszys­tkie two­je zaklęcia i nadzieje, i śmie­szne na­wyki zni­kają pędem w wiel­kiej, czar­nej dziu­rze i nag­le zda­jesz so­bie sprawę, że odeszły, bo, równie nieo­cze­kiwa­nie, nicze­go już nie ma w środku. 
— Jonathan Carroll
Reposted byempatheticzanimpojde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl